Vážení návštěvníci našich webových stránek, dovolte nám, abychom Vám naší firmu přiblížili několika základními údaji.

 Již v roce 1992 založila ing. Štěpánková svou účetní a daňovou kancelář. K tomuto zásadnímu kroku ji vedla předchozí dlouholetá praxe v odboru informační soustavy u obchodního, tehdy státního podniku, zvýšená poptávka po službách tohoto druhu a možnost  přijmout zodpovědnost za svou práci vůči klientům a koneckonců naplnění vlastních profesních ambicí. Firma působí v Praze.

 Od začátku své činnosti se zaměřila především na poskytování účetních, daňových služeb pro podnikatelskou sféru. Postupem času jsme získali klienty provozující nejrůznější aktivity. Od obchodních, výrobních společností, přes firmy poskytující služby až ke společnostem působícím v neziskovém sektoru.  

 

 


  Co mají naši zákazníci společné, je náš osobní a individuální přístup ke každému z nich, založený na osobní důvěře, diskrétnosti a zachování mlčenlivosti o svěřených informacích. Samozřejmým předpokladem je vysoká odborná způsobilost podložená neustálým sebevzděláváním s využitím všech dostupných zdrojů.